Wereldwijde voedsel- en milieuproblemen dreigen: landbouw moet duurzamer

Gepubliceerd: 11 december 2014

Door overmatig waterverbruik en waterverontreiniging in landbouwgebieden neemt wereldwijd de beschikbaarheid van schoon water in hoog tempo af. Als er niet snel maatregelen komen, worden de huidige problemen met droogte, verontreinigd water en algenbloei langzaam maar zeker onbeheersbaar. De landbouw moet daarom duurzamer worden.

Enkele voorbeelden

In delen van het Midwesten van de Verenigde Staten bijvoorbeeld lopen de opbrengsten al sinds begin jaren negentig terug door dalende grondwaterstanden. In Toledo (Ohio) kon deze zomer een week lang geen kraanwater worden gedronken, omdat het drinkwaterreservoir sterk verontreinigd was door algen, ontstaan door uitspoeling van nutriënten (uit mest) vanuit de landbouw. In de golf van Mexico ontstaat elke zomer een dode zone zonder zuurstof in het water, waardoor vissen en planten sterven. Ook in Nederland, dat na de Verenigde Staten de grootste landbouwexport ter wereld heeft, zijn de effecten merkbaar. In 2012 concludeerde Deltares al dat in de helft van de Nederlandse landbouwgebieden de waterkwaliteit van sloten en beken onvoldoende is. Naar aanleiding van de extreme droogte in 2003 is vastgesteld dat de gemiddelde jaarlijkse landbouwschade door droogte 10% van de landbouwopbrengst, ofwel 1,3 miljard euro bedraagt.

Global threat

Oplossingen

Om de toekomstige vraag naar voedsel aan te kunnen zullen we meer moeten produceren met minder water. Wat nodig is, is nieuwe technologie, nieuwe regelgeving, en nieuwe economische stimulansen om duurzaam te produceren. Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) voert een groot onderzoek uit naar de effecten van overbemesting op ecologie. Satellietbeelden en modellen laten al haarfijn zien waar en hoe snel de grondwaterstanden dalen en rivieren en meren droogvallen. Deltares heeft kennis over meetmethoden en voorspellingsmodellen en werkt aan nieuwe oplossingen zoals een zuiveringssysteem voor landbouwwater.

Wetenschappelijke sessie op 15 en 16 december in San Francisco

Op 15 en 16 december organiseert Deltares samen met de USDA, een sessie over de mogelijkheden voor een productievere én duurzamere voedselproductie. De sessie vindt plaats tijdens de AGU Fall Meeting 2014, die elk jaar in San Francisco plaatsvindt. De AGU is de grootste conferentie ter wereld op het gebied van aardwetenschappen. Er komen ruim 27.000 wetenschappers, beleidsmakers, docenten en studenten bij elkaar om grensverleggend onderzoek met elkaar te delen.

Regelgeving nodig

Joachim Rozemeijer is één van de twee sessievoorzitters. Joachim: “De huidige landbouwpraktijk is niet tot in lengte van dagen vol te houden. Het schone water raakt op en de vermesting van natuurgebieden en kustwateren wordt onbeheersbaar. Er zijn veel oplossingen voorhanden, maar die worden nog te kleinschalig ingezet. In Europa is met de mestwetgeving in de jaren negentig al een stap in de goede richting gezet. In andere werelddelen zoals de VS, Zuid-Amerika, China en Zuidoost Azië nemen de problemen snel toe en zou er ook regelgeving moeten komen”.