Zwemmen er ook poepbacteriën in het water?

Gepubliceerd: 13 september 2018

Als het lekker weer is, wil je zemmen. Of met de kinderen in een waterspeeltuin spelen. Helaas! Soms zitten er ook poepbacteriën in het zwemwater en daarvan word je ziek. Beter niet doen dus. Dag waterpret! Om sneller aan te geven of mensen wel of niet het water in kunnen, komt een nieuwe detectie beschikbaar die de poepbacteriën herkent aan hun DNA.

Onze provincies zijn verantwoordelijk voor de natuurlijke zwemlocaties. Regelmatig onderzoeken zij de waterkwaliteit, door te meten hoeveel van de poepbacterie E.coli aanwezig is. Zo bepalen ze of het veilig is om te zwemmen, of niet. De geteste zwemwateren kunnen worden opgezocht op zwemwater.nl.   De ‘niet-meer-zwemmen-meldingen’ van de provincies zijn overigens de afgelopen twee jaar verdubbeld. Daarbij, mensen kijken misschien niet altijd eerst op de website, zwemmen in ander water dat niet of nauwelijks wordt gecontroleerd of nemen een duik in voor- of naseizoen (mei-oktober).  En zo lopen ze dan toch risico om besmet te raken. Meten zou op meer plaatsen, vaker en sneller moeten. Het regelmatig controleren van alle wateren is echter duur en bijna niet te doen met de huidige methoden.

Snelle methode wordt op dit moment getest

Om E-coli te meten moest er tot voor kort een watermonster op kweek worden gezet. Daar is een laboratorium voor nodig en het kost tijd. Tijd waarin geen uitsluitsel is te geven over de waterkwaliteit. De snelle methode die Deltares nu, samen met waterschappen en hun laboratoria uittest, kan E.coli vaststellen binnen anderhalf uur. Ook is het niet nodig om laborant of waterkwaliteitsexpert te zijn. Na een korte training ‘meten en beoordelen’ kunnen andere belanghebbenden de waterkwaliteit ook testen. Het materiaal voor de meting wordt eenvoudig meegenomen in een tas. Bovendien is de methode geschikt voor zoet, brak én zout water.

DNA van de bacterie wordt herkend

Het watermonster wordt, na een korte voorbehandeling, geplaatst in een apparaatje dat het DNA van de E.coli bacterie herkend. Deze nieuwe methode (mobiele qPCR), die op dit moment in de praktijk wordt getest, zorgt er straks voor dat ook gemeentes, beheerders van jachthavens, eigenaren van strandpaviljoens en waterspeeltuinen en organisatoren van evenementen de waterkwaliteit kunnen meten. Dat zorgt voor meer metingen en zwemmers worden eerder geïnformeerd over de waterkwaliteit.

Heel recent nog werd in Nederland de Amsterdam City Swim afgelast door met deze methode de waterkwaliteit in de Amsterdamse grachten te meten na een onverwachte hoosbui.

Gewoon te koop

Het apparaatje waarmee de DNA test wordt gedaan, is kortgeleden op de markt gebracht en kost ca. 4000 euro. Naast de E.coli bacterie kan deze DNA methode ook worden toegepast voor andere bacteriën, bijvoorbeeld de ziekte van Weil (rattenziekte) en Legionella.

 

Artikel in Volkskrant over afgelasten Amsterdam City Swim