Xochimilco in Mexico Stad weer resilient

Gepubliceerd: 13 oktober 2016

Samen met Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) gaat Deltares een deel van de Resilience strategie voor Mexico Stad invullen. Het gaat om het plan voor stadsdeel Xochimilco, hierin wordt gekeken naar de (toekomstige) waterproblemen en hoe die te ondervangen.

Twintig miljoen inwoners

De 20 miljoen inwoners van Mexico Stad leven in een gebied met grote risico’s op overstromingen en aardbevingen. Door de snelle groei van de stad, tekort aan schoon water en overstromingen ontstaan ook veel gezondheidsproblemen.

Xochimilco, een stadsdeel van Mexico-stad

Xochimilco, een van de stadsdelen van Mexico-stad, is een Unesco World Heritage locatie vanwege de oude waterkanalen en traditionele Chinampas (akkers) die nog uit de tijd van de Azteken stammen. Xochimilco kampt vandaag de dag echter met grote problemen in het watermanagement. Het oorspronkelijke watersysteem is totaal veranderd en het traditionele grondgebruik staat door verstedelijking en gebrek aan sanitatie onder grote druk. Het laatste zorgt namelijk voor een slechte waterkwaliteit. Het gebied heeft geregeld te maken met overstromingen maar ook met watertekorten. Veel van de bewoners in Xochimilco hebben ook geen stromend water of andere voorzieningen.

De bodem is behoorlijk gedaald

Door jarenlange grondwateronttrekking is de bodem behoorlijk gedaald met veel schade aan huizen en infrastructuur als gevolg.

Met de bestaande kennis en data over Xochimilco bij de Mexicaanse kennisinstituten, lokale overheden en andere belanghebbenden, gaat Deltares het grond- en oppervlaktewatersysteem integraal modelleren. Met die modellen kan het stadsdeel ook het toekomstig waterbeheer verbeteren. De aandacht richt zich op:
• Tegengaan van overstroming
• Aanvoer van water
• Waterkwaliteit
• Voldoende drinkwater
• Afvoer en behandeling van afvalwater
• Tegengaan van bodemdaling
• Stedelijke planning en ontwerp van maatregelen

Deltares en UAM dragen zo bij aan duurzame verbeteringen, nodig voor het herstel van een weerbaar en veerkrachtig Xochimilco.

Nederlandse kennis op UN conferentie over steden: “The New Urban Agenda”  (HABITATIII, 17-20 oktober, Quito, Ecuador)

Op donderdag 20 oktober aanstaande presenteert Deltares samen met vertegenwoordigers uit Guayaquil een case waarin ons recente onderzoek voor deze grootste stad van Ecuador een rol speelt. We gaan ook met vertegenwoordigers van andere deltasteden in gesprek over hun oplossingen. Samen met het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laten we zien hoe steden volgens ons hun weerbaarheid kunnen vergroten.

Ook presenteert Deltares samen met een vertegenwoordiger van Mexico Stad de Deltares bijdrage aan de zogenoemde resilience strategie voor deze mega-stad. Vlak voor Habitat III bereikten Deltares en Mexico stad overeenstemming over dit plan van aanpak (zie boven).