Zandhonger West-Afrikaanse kust

Gepubliceerd: 22 augustus 2016

In opdracht van de Wereldbank voert Deltares een studie uit naar de zandhonger aan West Afrikaanse kust (Ivoorkust, Ghana, Togo en Benin). Door menselijk ingrijpen in het natuurlijk systeem en de gevolgen van klimaatverandering ontstaat steeds meer erosie, met overstromingen als gevolg

Projectleider Alessio Giardino; ‘deze studie is uniek omdat we de hele regio onder loep nemen. We maken een model waar door te zien is hoe het met de sedimentverspreiding is. Tot nu toe gebeurde dit gefragmenteerd per land en was er geen tot weinig onderlinge uitwisseling. Nu kunnen de deelnemende landen allemaal zien hoe ze er voor staan en wat de consequenties zijn van de bouwwerken in rivieren en aan de kust. Door deze informatie en de diverse workshops die we nog gaan organiseren worden ze zich bewust van het probleem en de mogelijke oplossingen.’

Alle uitkomsten worden ook gedeeld op een speciale website (viewer), in brochures en door een technische rapportage.

Wereldbank WACA programma

Het project valt onder het  Worldbank WACA programma (West Africa Coastal Areas Program). Dit platform helpt West Afrikaanse landen naast financiering ook aan kennis zodat problemen duurzaam opgelost worden. Het WACA programma startte in 2015 mede op verzoek van de West Afrikaanse kustgemeenschappen zelf

Contactpersoon WACA programma Wereldbank :

Miguel Toquica, email mtoquica@worldbank.org