Zandmotor ontwikkelt zich zoals voorspeld

Gepubliceerd: 2 april 2014

De Zandmotor lijkt te doen waarvoor hij is aangelegd: de kust op een natuurlijke versterken door gebruik te maken van wind, golven en stroming. Het zand van dit in 2011 voor de kust van Ter Heijde (ZH) aangelegde schiereiland verspreidt zich zoals berekend met de modellen van Deltares. Dit bleek tijdens een congres dat deze week werd gehouden in Den Haag. Hier werden de eerste resultaten van de monitoring gepresenteerd.

Vele facetten van de Zandmotor worden gemonitord

Deltares is nauw betrokken geweest bij al het reken- en denkwerk dat vooraf is gegaan aan het opspuiten van de zandplaat en monitort mede de ontwikkeling ervan. Hiervoor is in 2012 het omvangrijke onderzoek ‘NatureCoast’ gestart dat onder leiding staat van de TU Delft. Doel van het multidisciplinair onderzoek is inzicht krijgen in de ontwikkeling van de Zandmotor en de effecten op de omgeving en het ecosysteem. Dit gebeurt door het monitoren van een groot aantal facetten. Deltares doet aan meerdere deelprojecten mee. Het gaat om de morfologische ontwikkeling van kust en duin mede in relatie tot zwemveiligheid, duinontwikkeling, milieugeochemische effecten, ontwikkeling zoet/zout grondwater en governance aspecten.

Zandmotor ontwikkelt zich tot exportproduct

Vanaf het begin van de aanleg is de buitenlandse belangstelling voor de Zandmotor groot geweest. Arjen Luijendijk, één van de onderzoekers die bij Deltares bij de Zandmotor is betrokken: ‘Er lopen momenteel twee onderzoeksverzoeken. In Zuid-Zweden gaan we een korte haalbaarheidsstudie uitvoeren en ook vanuit Peru is er belangstelling. Daarnaast hebben onder meer Zuid-Afrika, Vietnam, De Verenigde Staten, Indonesië en Engeland belangstelling getoond.’

Zandmotor september 2012, copyright Rijkswaterstaat

Zandmotor september 2012, copyright Rijkswaterstaat