Zwemveiligheid-app Zandmotor vernieuwd

Gepubliceerd: 21 juli 2014

De reddingsbrigade bij de Zandmotor beschikt sinds kort over een nieuwe zwemveiligheid-app. In deze app wordt de stroming van het hele gebied in beeld gebracht. De app is een hulpmiddel voor reddingsbrigades bij het bepalen van de zwemveiligheid rond de Zandmotor.

Gevaarlijke stromingen

Door de grootschalige zandsuppletie voor de Zuidhollandse kust is de stroming voor de kust bij Ter Heijde veranderd. In 2012 ontwikkelde Deltares daarom in opdracht van Rijkswaterstaat een pilotversie van de zwemveiligheid-app, waarmee de reddingsbrigade de actuele zwemveiligheidssituatie kan bekijken . Hiermee zijn in de praktijk goede ervaringen opgedaan.

Met deze ervaringen is nu in opdracht van de provincie Zuid-Holland de nieuwe app ontwikkeld. Een verschil met de pilotversie is dat op deze app de stroomcondities rond de hele Zandmotor te zien zijn. De pilotversie richtte zich alleen op de noordkant omdat hier de meeste zorgen waren over de zwemveiligheid.

Ondersteuning

De app is bedoeld als ondersteuning van het oordeel van de reddingsbrigade. Naast stroming zijn immers ook aspecten als wind, temperatuur en drukte op het strand van belang voor het bepalen van de zwemveiligheid. Observatie van de situatie ter plekke en de ervaring van de reddingsbrigade zijn daarom net zo belangrijk.

De app geeft ook aan wanneer de zandplaten van de Zandmotor onderwater staan. Zo is duidelijk wanneer de bezoekers hier niet meer kunnen wandelen.

Doorontwikkeling

De app is voortdurend in ontwikkeling en wordt steeds aangepast aan de wensen van de reddingsbrigade. Zo is de app nu ook geschikt gemaakt voor een pc scherm, zodat de informatie ook op de reddingsposten continu goed getoond kan worden.