Potentie Thermische energie uit oppervlaktewater TEO

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan een duurzaam alternatief zijn voor aardgas. Deltares ontwikkelt kennis, technieken en beheermaatregelen om deze energiebron goed te benutten. Wist je dat als we warmte uit de Rijn aftappen door deze 1⁰C te af te koelen, er genoeg warmte vrij komt voor het verwarmen van 7 miljoen huishoudens in Nederland! Zomers wordt deze warmte opgeslagen in het grondwater. In de winter wordt dit gebruikt om gebouwen te verwarmen, via een warmtepomp. Dit is veel efficiënter dan  luchtwarmtepompen die gebruik maken van de koude winterlucht.

Van onze huidige energievraag is ongeveer 25% nodig voor het verwarmen en koelen van de bebouwde omgeving. Gebruik van oppervlaktewater als nieuwe energiebron kan een serieuze bijdrage leveren aan het realiseren van aardgasvrije wijken. Thermische Energie uit Oppervlaktewater, is namelijk geschikt voor het verwarmen en koelen van ruim 40% van de gebouwde omgeving.

Bekijk de TEO-potentie in jouw regio, gemeente of wijk

Deltares heeft samen met CE Delft de studie ‘Nationaal potentieel van aquathermie‘ uitgevoerd. De resultaten van deze studie hebben we vertaald naar een interactieve kaart waar je de TEO-potentie van jouw regio, gemeente of wijk kan bekijken. Via het tabblad data en door op het ‘oog’ te klikken kun je verschillende kaartenlagen aan- en uitzetten. Per regio, per gemeente en per wijk kun je kiezen uit twee verschillende lagen, zoals de potentiestudie is opgebouwd. Eerst is gekeken per wijk, hoeveel TEO warmte gewonnen en opgeslagen kan worden, en gedistribueerd tot maximaal 5 km vanaf de watergang, en vergeleken met de warmtevraag van die wijk. Dit is de laag ‘TEO zonder warmtecriterium’.
Vervolgens is ingeschat in welke wijken het voor de hand ligt dat er een warmtenet aangelegd wordt. In dicht stedelijk gebied is een warmtenet om economische redenen logisch, in dun bebouwd landelijk gebied. Voor deze studie zijn we uitgegaan van een minimale warmtevraag-dichtheid van 600GJ per hectare per jaar. Dit komt ruwweg overeen met stedelijke gebieden. Dit is de laag ‘TEO met warmtecriterium‘. Deze berekening heeft geleid tot de potentiegetallen.

In de praktijk kan ook in dunner bebouwde gebieden een kleinschaliger distributienet mogelijk zijn. Uitwerking van businesscases op woonwijk niveau zal dit moeten uitwijzen.

Niet goed leesbaar? Open de applicatie via https://teo.openearth.nl/.

Van potentie naar praktijk

Deltares, CE Delft, Rijkswaterstaat en STOWA werken nauw samen om verder te onderzoeken hoe de TEO-potentie voor Nederland kan worden benut.  Bekijk de TEO-websitepagina’s van STOWA voor meer informatie over hoe TEO in praktijk gebracht kan worden.