Metocean-database voor de offshore-wateren van Abu Dhabi, U.A.E. (Verenigde Arabische Emiraten)

Deltares heeft een uiterst nauwkeurige en gedetailleerde database van operationele en extreme metocean-parameters ontwikkeld voor de offshore-wateren van Abu Dhabi, U.A.E. De metocean-database biedt basisinformatie voor het plannen van installaties en activiteiten voor de offshore, evenals uitgangspunten voor het ontwerp van offshoreplatforms, pijpleidingen, kunstmatige eilanden en andere projecten. Hij is ontwikkeld op basis van de meest recente topografische, bathymetrische en ecologische informatie en geavanceerde numerieke modellen, statistische gegevens en tools voor voor- en nabewerking en presentatie. Recente veldmetingen hebben metocean-meetgegevens van hoge kwaliteit opgeleverd voor het kalibreren en valideren van de toegepaste modellen en de resulterende inhoud van de database.metocean database

In het algemeen wordt voor metocean-onderzoeken voor offshoregebieden gewerkt met voorgeformatteerde resultaten die bestaan uit metocean-parameters, zoals tabellen van samenvallende incidenties en windrozen voor een beperkt aantal locaties en vaste afstanden. Met behulp van parallelle computerverwerking van numerieke golf-, getijde- en stormvloedmodellen op een uiterst snelle Linux-cluster en dataopslag met uiterst snelle opvraging van NetCDF databestanden, was het mogelijk om over een aantal jaren achteraf geanalyseerde tijdreeksen en statistieken van extremen voor een grote reeks relevante metocean-parameters af te leiden voor een willekeurige locatie in een groot offshoregebied. Met behulp van een speciaal gebouwde grafische gebruikersinterface kunnen gebruikers aanvullende analyses uitvoeren, zoals een evaluatie van de stilstandtijd van een geplande offshore-laadinstallatie, op basis van de gegenereerde achteraf geanalyseerde tijdreeksen. De nieuwe database met grote, consistente en nauwkeurige datasets zal uiteindelijk voor de offshore resulteren in veiliger werken en ontwerpen met optimalisering van de kosten. Voor ons was de uitdaging om de hoge kwaliteit te kunnen garanderen van alle gegevensanalyses, de hydrodynamische modellen en de gegevensverwerking, en dus van de database-inhoud.