Adaptive circular cities

Grote stedelijke opgaven eisen integrale oplossingen

Onder leiding van Deltares hebben TNO, DLO, ECN en Deltares in 2015 de krachten gebundeld in het project Adaptive Circular Cities. Doel van dit project was het komen tot innovatieve oplossingen voor grote stedelijke opgaven, gebruik makend van de gecombineerde kennis, instrumenten en modellen van de instituten. Er is gezocht naar technologieën en inrichtingsconcepten die tegelijkertijd bijdragen aan zowel klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en duurzaam gebruik van hulpbronnen. Bovendien moest de business case voor deze concepten aantrekkelijk zijn. Een aanzienlijke uitdaging.

In de voorbereiding van het project was direct duidelijk dat de doelstellingen alleen bereikt konden worden door de inzet van interdisciplinaire teams. Daarom vormde ook het organiseren van verstrekkende cross-sectorale samenwerking tussen onderzoekers en met stakeholders, een belangrijk element van het project.

Uit het project volgen maatwerk adviezen voor enkele ambitieuze cases. Maar door de representatieve waarde van de gekozen cases, zijn de resultaten ook bruikbaar voor andere steden. Eindresultaten worden gepubliceerd op adaptivecircularcities.com.