De Maas aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering

Het doel van het project AMICE (Adaption of the Meuse to the Impacts of Climate Evolutions) is om vriendschap te sluiten met de Maas en de rivier te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering. We willen dat de Maas een schoolvoorbeeld wordt van een klimaatbestendige rivier, maar dan wel een die zijn natuurlijke schoonheid heeft behouden.

Meuse river Het AMICE-project is ook van groot belang voor de mensen die langs de 950kilometer lange Maas en zijn zijrivieren wonen. Het betekent dat intensieve relaties opgebouwd moeten worden tussen de 17 partnerorganisaties en alle Maasvrienden in het stroomgebied, van de bron in Frankrijk tot de monding in Nederland, via België en een deel van Duitsland. Het mag dan een droom zijn, met veel inzet en enthousiasme kan hij werkelijkheid worden.

Overstromingen en droogtes zullen in de toekomst vaker voorkomen. Wat we ook doen, de klimaatverandering kunnen we niet stoppen. We moeten ons aanpassen aan de veranderende omstandigheden, maar we kunnen zelf beslissen hoe we dat doen. AMICE heeft ons de mogelijkheid geboden om alle opties te onderzoeken en ze te bundelen in één algemeen beleid.