AquaFit4USE: beperken van het gebruik van vers drinkwater en bevorderen van het hergebruiken van water in de industrie

AquaFit4Use is een EU FP7-project gericht op het beperken van het gebruik van vers drinkwater en het bevorderen van het hergebruiken van water in de industrie. Binnen AquaFit4Use werken 37 projectpartners samen aan het ontwikkelen van nieuwe technologieën en methoden voor duurzame productie en voor gebruik en afvoer van water binnen de belangrijkste watergebruikende industrieën zoals papierfabrieken, de chemische industrie en voedsel- en textielproducenten.

Denutritor anti-biofouling pilot installation at Unilever Ben&Jerry’s ice-cream factory in Hellendoorn, The Netherlands

Ontwikkeling ‘Denutritor’

In het kader van AquaFit4Use is in het geochemisch en microbiologisch laboratorium van Deltares de “Denutritor” ontwikkeld, een biofilter waarmee biovervuiling in industriële watersystemen kan worden beperkt. Met biovervuiling bedoelt men de ongewenste groei van micro-organismen, planten, algen en dieren op vochtige oppervlakken. Om schade door biovervuiling te voorkomen, gebruikt de industrie nu chemicaliën die problemen kunnen veroorzaken in het (oppervlakte)water. Denutritor vermindert de biovervuiling doordat het opgeloste voedingsstoffen en substraten verwijdert die de oorzaak zijn van groei van microben in watersystemen. Op die manier worden de mogelijkheden voor (her)gebruik van proces- en afvalwater verruimd en hoeft minder schoon water te worden verbruikt. Deltares heeft de Denutritor getest op laboratoriumschaal en in praktijkproeven.

Uitvoeren van proeven

Bij de chemische fabriek van “Perstorp” in Zweden zijn proeven uitgevoerd met de Denutritor om te onderzoeken of het afvalwater van de fabriek kan worden gereinigd voor hergebruik als proces- of koelwater. Denutritor heeft de potentiële biovervuiling van het effluent van de waterzuiveringsinstallatie van Perstorp met tot wel 90% verminderd. Door het afvalwater aanvullend te zuiveren met omgekeerde osmose om zouten te verwijderen, is water geproduceerd dat geschikt is voor hergebruik.

De ijsfabriek “Ben & Jerry’s” van Unilever in Hellendoorn wilde op het dak regenwater verzamelen voor gebruik bij schoonmaakwerk en sanitaire toepassing. Regenwater bevat echter voedingsstoffen en substraten die groei van pathogene micro-organismen en biovervuiling veroorzaken. In laboratoriumproeven en op praktische schaal bij Ben & Jerry’s heeft Deltares aangetoond dat de Denutritor de groei van micro-organismen en biovervuiling in een opslagsysteem voor regenwater kan beperken. In combinatie met UV-behandeling heeft de Denutritor water geproduceerd met voldoende microbiologische en chemische kwaliteit voor toepassing bij schoonmaakwerk in de fabriek.