BEIRA

Deltares kreeg met ingenieursbureau Witteveen en Bos de opdracht een Masterplan 2035 (voor een korte filmpje klik hier) te ontwikkelen voor havenstad Beira in Mozambique. In het Masterplan wordt, samen met betrokkenen een visie ontwikkeld voor een duurzame, veilige en welvarende stad. Beira staat voor tal van uitdagingen. De lage ligging en de slechte staat van kustbescherming maken de stad gevoelig voor zeespiegelstijging. Intense neerslag, verstedelijking en de slechte staat van het drainagesysteem zorgen voor toenemende wateroverlast en overstromingen. Deze effecten verergeren door klimaatverandering. Daarnaast groeit de haven sterk en loopt het verkeer vast. Institutionele aspecten en ruimtelijke ontwikkeling vragen veel aandacht.

Het project was onderdeel van het programma Water Mondiaal. Het plan is inmiddels aan het stadsbestuur gepresenteerd. Beira