Groene infrastructuur vermindert regenwateroverlast in Beira

Regenwateroverlast te lijf met groen

Met dit project willen we een van de meest prangende waterproblemen in Beira aanpakken: jaarlijks terugkerende overstroming van woonwijken als gevolg van zeer hevige regenval. In de wijken is geen ruimte voor grote retentiebekkens (grijze infrastructuur) en dus is er dringend behoefte aan alternatieve oplossingen. Wij proberen van een grijze naar een meer groene oplossing te komen. De projectactiviteiten worden nauw afgestemd met andere lopende projecten in Beira, zoals het Masterplan Beira en het Wereldbank project ter rehabilitatie uitbreiding van het drainagesysteem in Beira.

ecosysteemdiensten beira

Mogelijkheden verkennen, ontwerpen en doorrekenen

Het project beoogt de belanghebbenden in Beira zelf te laten ervaren, laten inzien en doen vertrouwen (see is believe) dat groene infrastructuur helpt om hun wateroverlast en tevens andere problemen op te lossen. Met elkaar (belanghebbenden) en hulp van ons gaan ze zelf groene infrastructuur verkennen, ontwerpen en doorrekenen voor hun eigen woonwijk. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de ecosysteemdienstenbenadering, systeemkennis en instrumenten zoals de Adaptation Support Tool en 3Di.

Aantrekkelijk alternatief voor grijze infrastructuur

Verder beoogt ons project een succesvolle demonstratie te realiseren van de door ons ontwikkelde innovatieve instrumenten en benaderingen om belanghebbenden ‘om te laten denken’; dat groene infrastructuur een zeer aantrekkelijk alternatief is voor (uitsluitend) grijze infrastructuur om wateroverlast in stedelijk gebied tegen te gaan. Een dergelijke succesvolle, concrete demonstratie, zal anderen over de streep trekken om ook groene infrastructuur te willen realiseren: in Beira, andere steden in Mozambique, Afrika en andere landen waar ons consortium al actief is.

 

Deltares is leadpartner en we werken in dit project samen met Alterra, Witteveen+Bos en Wissing als Nederlandse partners en de Katholieke Universiteit van Beira in Mozambique als lokale partner. We voeren het project uit in nauwe samenwerking met alle relevante, lokale belanghebbenden in Beira, waaronder de gemeente Beira. De burgemeester is direct betrokken.

De meerwaarde van de samenwerking is dat de consortiumpartners complementaire kennis en expertise inbrengen: Kennis water (Deltares), kennis groen (Alterra), engineering en opschaling (WiBo) en urban design en opschaling (Wissing).

De Partners voor Water subsidie maakt het mogelijk deze demo te realiseren.

Externe link