Brownfield navigator Hombre project

Gemeenten met on- of onderbenutte locaties, zogenoemde Brownfields, kunnen gebruik maken van een online programma dat het beheer van die locaties makkelijker maakt.

2837

Alternatieven en bijbehorende risico’s niet altijd bekend

De verwaarloosde en ongebruikte locaties kunnen pas weer gebruikt worden als er obstakels weggenomen worden zoals het verwijderen van verontreinigingen of het mogelijk maken van (tijdelijk) gebruik. De initiatiefnemer (in het geval van de “lastige” locaties vaak decentrale overheden) moet bepalen of en zo ja welke maatregelen er genomen worden om de locatie weer bruikbaar te maken. Out of the box denken is hier vaak nodig om kansen te zien. Maar als er onvoldoende kennis beschikbaar is over de alternatieven en risico’s is dat lastig.

Alles wat je moet weten in één programma

De kennis over brownfields is in een online beslissingsondersteunend programma, de Brownfield Navigator, gezet. Met deze online navigator kunnen gemeenteambtenaren en de bijbehorende stakeholders hun brownfields in een geografisch informatie systeem zetten, naar alternatieven zoeken en de maatregelen plannen. Ook worden veel voorbeelden gegeven. De kennis die de navigator ontsluit komt onder andere uit het Europese project HOMBRE. De navigator zelf is een Deltares product.

Omdat brownfield projecten een lange doorlooptijd hebben – van jaren tot decennia – is het bijkomend voordeel dat er meteen een goed archief ontstaat voor overdracht binnen de stakeholdergroep.