CIPRNet: Europees onderzoeksproject voor bescherming van vitale infrastructuren

De CIPRNet-groep (Critical Infrastructure Preparedness and Resilience Research Network) wil zich ervoor inspannen dat vanuit de onderzoekersgemeenschappen van het project voor bescherming van vitale infrastructuur (CIP) ondersteuning wordt geboden aan calamiteitendiensten, overheidsinstellingen en beleidsmakers. Op deze manier zijn deze beter voorbereid op verstoringen van het complexe Europese systeem van onderling verbonden en afhankelijke infrastructuren.

Hoogspanningsmast

Paraatheid

Om het vereiste niveau van paraatheid te bereiken en te handhaven is adequate en snelle aanpassing nodig aan de voortdurende veranderingen van vitale infrastructuren (Critical Infrastructures – CI). CIPRNet realiseert geavanceerde systemen voor modellering, simulatie en analyse om effectiever te kunnen handelen bij calamiteiten en noodsituaties die te maken hebben met de complexe vitale infrastructuren. In de eerste plaats zal CIPRNet belangrijke beslissingondersteunende systemen ontwikkelen voor nationale en internationale calamiteitenbeheersing. Deze systemen zullen het beleidsmakers en beheerders mogelijk maken diverse mogelijke maatregelen te analyseren, een ‘wat-als’ analyse uit te voeren en na te gaan wat de effecten van hun beslissingen op de korte en lange termijn zullen zijn. De gevolganalyse wordt gebaseerd op realtime en statistische gegevens, statusinformatie van de vitale infrastructuur, meteorologische gegevens, en dergelijke. Voor het ontwikkelen van deze nieuwe beslissingsondersteunende systemen zal gebruik worden gemaakt van technologieën en gegevens die beschikbaar zijn binnen de deelnemers van CIPRNet en daarbuiten. Daarnaast wil CIPRNet bijdragen aan het veilig ontwerp van “Next Generation Infrastructures” zoals “Smart Grids”.

Bijdrage van Deltares

CIPRNet gaat een beslissingsondersteunend systeem (DSS) ontwerpen voor calamiteitenorganisaties. Dit DSS moet inzichtelijk maken op welke manier natuurlijke omstandigheden niet alleen directe gevolgen kunnen hebben, maar ook indirecte aangezien ze doorwerken in verschillende vitale infrastructuurnetwerken. Ook moet het helpen vast te stellen welke maatregelen kunnen worden genomen om de schade te beperken.

Voor evaluatie van dit DSS worden twee verschillende scenario’s ontwikkeld. Een aardbevingsscenario in Italië en een scenario voor een grensoverschrijdende overstroming in Duitsland en Nederland. Deltares is betrokken bij het tweede scenario.