CleanSea

Doel van CleanSea was het bieden van handvatten aan beleidsmakers en beheerders in Europa om de hoeveelheid plastics in de Europese zeeën en oceanen terug te dringen. Deltares was een van 17 partners in het consortium.

microplastics-credit-joe-dowling-sustainable-coastlines-marine-photobank

CleanSea was het eerste geïntegreerde onderzoekproject op dit gebied in Europa en richtte zich op onderzoeksvragen als; hoe meet je plastics,? Hoe gedraagt het zich in het water? en Hoe snel breekt plastic af? Daarbij zijn ook socio-economische aspecten onderzocht, bijvoorbeeld hoeveel geld of tijd badgasten bereid zijn te investeren in het recreëren op een strand vrij van plastics.

Deltares heeft zich vooral bezig gehouden met het verzamelen van nieuwe kennis over het transport van grotere en kleinere stukjes plastic van rivieren naar de zee en de afbraak en fragmentatie van plastic afval in een zelfgemaakte plastic soep. Ook hebben we gekeken naar de effecten van microplastics op onderdelen van de voedselketen, zowel met experimenten als met ecologische modellen (DEB- modellering). We kwamen erachter dat microalgen negatief beïnvloed worden in hun groei bij hoge concentraties microplastics, maar ook dat er mogelijk hoger in de voedselketen, bij zoöplankton, negatieve effecten zijn op de groei van deze organismen.
Dit betekent dat er voor bijvoorbeeld vis in deze gebieden minder voedsel is, als gevolg van de aanwezigheid van plastics. De plastics hopen zich vooral op in de kustzone, zowel in het water als in het sediment.

Er is binen Cleansea samengewerkt met VU-IVM (NL), Universiteit van Exeter (UK), EUCC Mediterranean Centre (ESP), Deltares (NL), KIMO (NL), ILVO (BE), Denkstatt (BU), Universiteit van Ӧrebro (SWE), Aegean Universiteit (GR), NILU (NO), Corpus data &image analysis (SWE), Callisto (UK), K/C Denmark (DE), EcoLogic (DE), ISI (NL), Roemeens Nationaal Instituut voor onderzoek naar de Zee en Ontwikkeling (RO), HCMR (GR).