CoBIOS: Observatie van biomassa langs kusten

Het CoBiOS-project streeft naar het integreren van satellietgegevens en ecologische modellen tot een werkelijk operationele en voor gebruikers relevante informatiedienst voor algenbloei in Europese kustwateren. Hiervoor heeft CoBiOS een geharmoniseerd en gevalideerd product voor watertransparantie ontwikkeld op basis van satellietbeelden voor een verscheidenheid aan kustwatertypes. Het zal worden gebruikt voor het opstellen van ecologische modellen.

CoBIOS website

CoBIOS modellen

Terwijl aardobservatie informatie oplevert over de algenbloei aan de oppervlakte, kunnen met de verbeterde ecologische CoBiOS-modellen verwachtingen worden opgesteld voor de gevolgen van bloei, zoals een beoordeling van het risico van hypoxie en dode zones. CoBiOS heeft in overlappende modelgebieden in het noordelijk deel van Europa gewerkt aan het afleiden van onzekerheidsinformatie van gecombineerde runs. Tijdens twee uitgebreide proefruns en een operationele demonstratiefase is de gecombineerde dienst gedemonstreerd aan gebruikersgroepen en gevalideerd door een groep belangrijke gebruikers. In samenwerking met de eindgebruikers zijn alle facetten geanalyseerd van een haalbare commerciële voortzetting na afloop van het project.

GMES-initiatief

Het CoBiOS-project was onderdeel van het GMES-initiatief (Wereldwijde bewaking voor milieu en beveiliging – Global Monitoring for Environment and Security) en het heeft geleid tot een dienstennetwerk voor bewaking van algenbloei in het zeekustmilieu. Als zodanig draagt het bij aan het opstellen, invoeren en verifiëren van het gemeenschappelijke milieubeleid, nationale voorschriften en internationale conventies, met speciale nadruk op de WFD, MSFD, Zwemwaterrichtlijn, OSPAR en HELCOM. De zogenaamde INSPIRE-richtlijnen voor opslag en uitwisseling van gegevens zijn binnen het project kritisch geanalyseerd en geïmplementeerd.

Toegevoegde waarde

CoBiOS levert eenvoudig te begrijpen, actuele, betrouwbare en relevante informatie over de toestand van het milieu aan alle belanghebbenden door informatie over ontwikkeling van dichte biomassa’s in kustwateren beschikbaar te maken via een eenvoudig toegankelijk Google Ocean Portal. De bedoeling is dat CobiOS in de toekomst zichzelf kan bedruipen door innovatieve diensten te bieden die bijdragen aan een betere Europese concurrentiepositie en duurzame ontwikkeling. Als zodanig moet het een prachtig voorbeeld worden van een operationele en autonome Europese competentie. Deltares heeft relevante tools en technologieën geleverd evenals kennis van relevante biochemische verschijnselen in de Nederlandse kustwateren.