Maximaal afladen, efficiënter varen, betrouwbare ETA

Het project Covadem staat voor coöperatieve vaardieptemeting; een project waarbij binnenvaartschippers tijdens de vaart informatie over vaardiepte inwinnen en op een slimme manier met elkaar delen. Dit bespaart kosten en verhoogt de opbrengsten door maximaal te profiteren van de actuele waterdiepten en waterstanden. Schepen kunnen dieper afladen, een extra laag containers meenemen en een koers kiezen waarbij het brandstofverbruik minimaal is.

dieptekaartBeter benutten van vaarwegen

Voor de toekomst wordt een toename van het goederenvervoer verwacht, onder andere door de aanleg van Maasvlakte 2. Deze toename kan niet alleen door weg en spoor worden opgevangen, dus moet de vaarweg een nog aantrekkelijker alternatief worden. Het beter benutten van de vaarwegen biedt grote kansen om de krachtige positie van Nederland als hét Europese knooppunt van transport te behouden en te versterken. Van 2010 tot 2014 werd daarom op initiatief van Rijkswaterstaat het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) uitgevoerd.

Covadem is een directe spin-off van IDVV en heeft als ultieme missie maximaal afladen, efficiënt varen en een betrouwbare aankomsttijd kunnen afgeven. Schippers, verladers en vaarwegbeheerders hebben hier baat bij.

Dieptekaarten

De binnenvaart heeft gestandaardiseerde elektronische kaarten aan boord. Daarop is weinig of geen diepte-informatie terug te vinden, omdat Europese vaarwegbeheerders deze informatie vaak niet beschikbaar stellen.

Binnen Covadem zijn momenteel circa 50 schepen uitgerust met apparatuur waarmee echoloodpeilingen en positie tijdens het varen continu naar een server op de kant worden gezonden. Vervolgens wordt een dieptekaart van het gebied samengesteld aan de hand van de gezamenlijke metingen van de deelnemende schepen die in dit gebied varen. Hiertoe dient eerst de gemeten diepte onder de kiel (“underkeel clearance”) vertaald te worden naar een waterdiepte door te corrigeren voor de diepteligging, de inzinking en vertrimming van het schip tijdens de vaart. Daarna wordt een dieptekaart afgeleid door alle relevante metingen slim te aggregeren.

Deltares

In Covadem werken Connekt, Marin, Autena Marine, Deltares, Rijkswaterstaat en Bureau Telematica Binnenvaart samen. De bijdrage van Deltares is het inbrengen van rivierkundige (hydrodynamische en morfologische) kennis, het valideren van de verkregen dieptemetingen, en het uitdenken van de procedure om te komen tot een geaggregeerde gebiedsdekkende dieptekaart.

Externe links