Deltaplan Bangladesh

Bangladesh maakt een snelle economische groei door, maar staat meteen ook voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, waterveiligheid en voedselvoorziening om die groei door te kunnen zetten. Het land ligt in een delta met meer dan 50 rivieren en een kwetsbaar kustgebied en is daardoor gevoelig voor overstromingen. Het heeft bovendien te kampen met grote waterkwaliteitsproblemen. Bangladesh heeft behoefte aan een samenhangende en coördinerende langetermijnvisie en -plan, en tegelijkertijd aan pragmatische ondersteuning om financiering te stroomlijnen en projecten te realiseren. Het Nederlands consortium  met o.a Twijnstra en Gudde,  Defacto, Alterra en Deltares gaat samen met Bangladeshi collega’s en stakeholders de uitdaging aan.

Bangladesh 035

Adaptatiestrategie voor het watermanagement en kustbeheer

Deltares richt zich vooral op de adaptatie binnen de onderdelen resource management (water en land) en adaptatiestrategieën voor het watermanagement en kustbeheer.

Consortium weerspiegelt veelheid aan benodigde expertise

In 30 maanden zal het consortium een duurzame en gedragen strategie en een uitvoeringsprogramma ontwikkelen voor de watergerelateerde problemen in het land. Het brede consortium weerspiegelt de veelheid aan benodigde expertise bij het opstellen van het Bangladesh Delta Plan. De Nederlandse ambassade en het Ministery of Planning in Bangladesh zijn de opdrachtgevers voor dit Deltaplan Bangladesh 2100.

Externe link