Deltares bouwt schaalmodel zeesluis IJmuiden

Deltares bouwt aan een schaalmodel voor de nieuwe zeesluis van IJmuiden om de krachten op schepen in de sluis en uitwisseling van zout- en zoetwater te onderzoeken. Om ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen, zal de sluis één van de grootste ter wereld worden met kolkafmetingen van ruim 500m lang. De sluis is naar verwachting in 2019 in bedrijf.

Deltares Zeesluis IJmuiden

Waarom een nieuwe zeesluis?

Een nieuwe grote zeesluis aan de ingang van het Noordzeekanaal is nodig voor de ontwikkeling van de Amsterdamse havenregio, de regionale economie en van groot belang voor het nationale en internationale goederentransport.

Model

Met de proeven in het model wordt het schutproces gesimuleerd, waarbij in detail gekeken wordt naar:

  • de benodigde nivelleertijd
  • naar de krachten op schepen in de sluiskolk als gevolg van nivelleren en als gevolg van het openen van de sluisdeur
  • de uitwisselingstromen van zout- en zoet water bij het openen van de deuren

Met de resultaten van de schaalmodelproeven worden ook de numerieke rekenmodellen gevalideerd, die worden ingezet voor het ontwerp van de sluis. Het referentieontwerp van de nieuwe sluis wordt nagebouwd op schaal 1:40 en zal drie jaar beschikbaar blijven. Het schaalmodel, inclusief de sluiskolk en de voorhavens, heeft een totale lengte van ongeveer 56 m en een breedte van 20 m.