Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK)

Informatie voor duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal

Nederland onderzoekt net als alle andere lidstaten van de EU in hoeverre het natuurlijke systeem de ‘ecosysteemdiensten’, zoals drinkwater of bescherming tegen overstroming, kan leveren die voor de mens zo belangrijk zijn. Door de status van het natuurlijk systeem te monitoren en de waarde ervan voor de samenleving in beeld te brengen, kunnen goed geïnformeerde besluiten genomen worden over gebruik van water, bodem en andere aspecten van het natuurlijk kapitaal in Nederland. In dit kader ontwikkelen diverse kennisinstituten samen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een atlas die inzicht geeft in het natuurlijk kapitaal in Nederland.

DANK

Ecosysteemdiensten gerelateerd aan het water- en bodemsysteem

Deltares draagt bij aan de atlas met de ontwikkeling van kaarten waarin getoond wordt in welke mate het ecosysteem in staat is om ecosysteemdiensten te leveren en in welke mate ecosysteemdiensten gebruikt worden door de mens. Door samenwerking met internationale experts en potentiële gebruikers van de kaarten worden wetenschappelijke onderbouwing en bruikbaarheid gewaarborgd.