Dijken op Veen

‘Dijken op Veen’ is een innovatief onderzoeksproject dat Deltares in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat uitvoert. Het onderzoek heeft als doel om een aangepaste rekenmethodiek te ontwikkelen, specifiek voor de Markermeerdijken. Noord-Holland is een provincie met veel dijken op veen en van deze dijken op een veenondergrond was tot nu toe weinig bekend.

Het vermoeden was dat dijken op veen sterker zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Dat vermoeden is nu gestaafd met concrete onderzoeksresultaten. In aanloop naar de versterking van de Markermeerdijken is dit innovatieve onderzoeksproject uitgevoerd. Deltares coördineerde vijf unieke veldproeven, waarin de sterkte van de ondergrond is gemeten en vastgelegd. Ook zijn er diverse modelproeven met de GeoCentrifuge uitgevoerd. Kennis uit onder andere de veldproeven, analyses met DAM, numerieke modellen, centrifuge- en laboratoriumonderzoek zijn met elkaar gebundeld. De conclusie: veen kan veel hebben. Op basis van de uitkomsten is vastgesteld dat de Markermeerdijken op sommige plekken minder ingrijpend versterkt hoeven te worden dan volgens eerdere inzichten en rekenmodellen noodzakelijk was. In een vervolg hebben de drie betrokken partijen gewerkt aan de uitwerking en toepasbaarheid van de resultaten van Dijken op veen. De aangepaste rekenmethode voor de versterking van de Markermeerdijken is eind 2014 opgeleverd.