Duurzaam drinkwater voor Dhaka

De Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (DWASA) levert drinkwater aan een gebied van circa 400 vierkante kilometer in Dhaka en omgeving. Die levering is sterk afhankelijk van grondwater als bron, maar die huidige grondwateronttrekking staat behoorlijk onder druk, zoals blijkt uit een snel dalende grondwaterspiegel. De bevolking groeit nog steeds en DWASA is van plan om haar servicegebied nog verder uit te breiden. Meer gebruik maken van het oppervlaktewater ligt voor de hand, maar de waterkwaliteit in de rivieren rondom Dhaka (Buriganga en Sitalakhya) verslechterd rap.

Dhaka waterfront at Buriganga River (Old Ganges).
Photograph Mariusz Kluzniak

 

Water quality monitoring Dhaka

De Meghna Rivier, 30 kilometer ten Oosten van Dhaka is nu aangewezen als een van de belangrijke nieuwe bronnen voor de watervoorziening. Op twee punten langs de rivier wordt onbehandeld water ingenomen. De Asian Development Bank ondersteunt de duurzame realisatie van dit plan voor de Meghna. In 2021 komt meer dan 40% van de watervoorziening van DWASA uit deze rivier en voorziet zo circa 8 miljoen mensen van drinkwater. Om verslechtering van de waterkwaliteit van de Meghna te voorkomen en  de duurzame watervoorziening voor Dhaka te borgen is het van cruciaal belang dat het waterkwaliteitsbeheer ter plekke wordt versterkt. De belangrijkste speler hierin is de Department of Environement (DoE).

Voor de ADB beoordeelden wij de huidige toestand en de toekomstige waterkwaliteit. Er zijn historische gegevens verzameld over de waterkwaliteit in de Meghna. Die gegevens zijn opgeslagen en geanalyseerd met Delft FEWS. Ook hebben we verontreinigingsbronnen en toekomstige ontwikkelingen van het stroomgebied in kaart gebracht om vervolgens voorspellingen te kunnen doen over de toekomstige waterkwaliteit. In het adaptieve waterkwaliteitsplan voor de rivier dat wordt opgesteld met de DoE zijn ook de ecologische en economische waarde meegenomen. Een van onze adviezen was bijvoorbeeld om een deel van de rivier aan te wijzen als een ecologisch kritisch gebied.

Naast adviseren, modelleren en begeleiding in de planvorming is onze kennis overgedragen door een uitgebreid trainingsprogramma voor de DoE en DWASA.

Passive sampling Dhaka