Duurzaam ontwikkelen en beheren van de ondiepe ondergrond

Er zijn steeds minder betaalbare en duurzame alternatieven voor het toenemende ruimtegebruik in bijvoorbeeld steden. De ondergrond zou dus wel eens een uitdagende goede oplossing kunnen zijn voor dit dilemma. Duurzaam gebruik maken van de ondergrond houdt in slim gebruik maken van de ondergrondse processen zodat niet alleen de samenleving maar uiteindelijk ook de ecosystemen er profijt van hebben.

3A noordzuidlijn 600dpi

 

 

Een geintegreerd beheerkader voor duurzaam gebruik ondergrond

Met een promotieonderzoek naar de ontwikkeling van een geïntegreerd beheerkader voor het duurzaam gebruik van de ondiepe ondergrond in voornamelijk stedelijke gebieden ontwikkelt Deltares kennis die nodig is dit maatschappelijke vraagstuk op te kunnen pakken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit van Amsterdam afdeling Aardwetenschappen.

 

Onderzoeksvraag; welke bijdrage levert de ondergrond in de stad

De belangrijkste onderzoeksvraag betreft het vaststellen van de bijdrage die de ondergrond kan leveren om stedelijke verspreiding te voorkomen, toenemende stedelijke dichtheid in te dammen en de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren. Om uitvoerbare opties te kunnen identificeren, moeten we niet alleen kijken naar de aard- en geotechnische wetenschap, maar ook naar de wettelijke en sociaaleconomische aspecten van deze ontwikkelingen.Een aantal factoren levert een bijdrage aan het duurzaamheidskader dat momenteel ontwikkeld wordt.

Hieronder geven we de zeven verschillende functies van de ondergrond weer.

  1.  bron van natuurlijke hulpmiddelen;
  2.  opslagplaats;
  3.  openbare ruimte en ruimte voor commercieel gebruik;
  4.  ruimte voor infrastructuur;
  5.  medium voor de fundering van bouwwerken;
  6.  onderdeel van levensinstandhoudingssystemen; en
  7.  opslagplaats van historisch en geologisch erfgoed

 

Resultaat, verwachte gevolgen

De water – voedsel – grondstoffen nexus speelt het sterkst in de steden. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de mogelijke rol van de ondergrond bij stedelijke ontwikkeling. Er wordt meer expliciete kennis ontwikkeld over de relatie tussen de toenemende vraag naar land door de groeiende bevolking, de toenemende welvaart en hoe de ondergrond deze druk kan verlichten en op die manier bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van het leven in de stad.

Door het maken van kwantificeerbare schattingen over de hoe de ondergrond kan bijdragen aan een oplossing van de toenemende stedelijke dichtheid, draagt de studie bij aan een geïntegreerd beheermodel voor duurzaam gebruik van die ondergrond. Naast sociaaleconomische, fysieke en technologische aspecten is er ook aandacht voor de identificatie van ondergrondkenmerken.

 

Zowel de beperkingen voor als de kansen van de ondergrond worden dus expliciet gemaakt. Dit maakt het mogelijk om exploitatie en bescherming van deze belangrijke natuurlijke hulpbron met elkaar in balans te brengen.