EartH2Observe, volledig inzicht in beschikbare watervoorraden

EartH2Observe integreert beschikbare aardobservaties van verschillende satelietmissies, datasets van verschillende bronnen en geavanceerde modellen. Tijdens de uitvoering van het project is een consistente, wereldwijde WRR-dataset (Water Resources Reanalysis) met voldoende looptijd (ten minste 30 jaar) opgebouwd. De WRR heeft allerlei toepassingen, op verschillende schaalniveaus en in uiteenlopende omstandigheden; dus van lokaal en regionaal niveau tot pan-Europees en wereldwijd niveau, en van gebieden met veel gegevens tot gebieden met weinig gegevens.

 

period of drought River de Waal – photo Hans Roode

Onderzoekers, politici en het bedrijfsleven zijn met die datasets veel beter in staat om zich een goed beeld te vormen van de beschikbare watervoorraden in stroomgebieden over de hele wereld en de aan water gerelateerde risico’s om zo doelgericht actie te kunnen ondernemen. Tijdens de uitvoering van het project zijn de bruikbaarheid van de data en analyses getest en geverifieerd in case studies in verschillende delen van de wereld waarbij plaatsen zijn gekozen met uit uiteenlopende hydrologische, klimatologische en beleidsmatige omstandigheden: Spanje, Marokko, Estland, Ethiopië, Colombia, Australië, Nieuw-Zeeland en Bangladesh.

Alle resultaten en gegevens van het project zijn beschikbaar via een WCI-portal (Water Cycle Integrator) op  en zijn gelinkt aan GEOSS Data-CORE.

Het projectconsortium besond uit 27 partners, waarvan 23 Europese en 4 niet-Europese partners en is December 2017 afgerond.