Energie besparen door slim malen

Gemalen  zijn na de rioolwaterzuiveringen de grootste energievragers van de waterschappen.  Toepassing van ‘Slim Malen’ kan daar naar schatting 20 procent vanaf halen. Zo kunnen waterschappen ook een rol spelen in de energietransitie. Het onderzoek en de pilots bevinden zich in de beslissende fase. Het onderzoek en de pilots bevinden zich in de beslissende fase.

Samenspel waterbeheer en energiemarkt

Deltares onderzoekt hoe met een slimme regelstrategie een beter samenspel tussen waterbeheer en de energiemarkt kan worden gerealiseerd. Een generieke toolbox wordt ontwikkeld voor regelsystemen (RTC-tools). Met deze open-source toolbox kan het streefpeil gehandhaafd en geoptimaliseerd worden.  Daarnaast helpt het bij zo laag mogelijk energieverbruik en-kosten.

Bij vier verschillende waterschappen zijn de toolboxes als pilot geïmplementeerd.  In de pilots maken we een inschatting van wat het (water)systeem doet, gegeven de verwachte neerslag, getijden en wordt de optimale inzet van kunstwerken bepaald. De resultaten worden geanalyseerd en met elkaar vergeleken om zo tot een aanpak en een systeem te komen dat voor alle waterschappen beschikbaar is.

Doordat het aanbod van zon-en windenergie toeneemt zal het dag-nachttarief  vervangen worden door dagelijks varierende uurtarieven. Dit levert een CO2 besparing op voor de waterschappen. Door Slim Malen kunnen de waterschappen actief aan deze verduurzaming bijdragen door hun gemalen flexibel in te zetten.

Dat Slim Malen een succes wordt, daarover bestaat voor Ivo Pothof van Deltares geen twijfel: “De ontwikkeling van de generieke open source code RTC Tools is heel hard gegaan. En de eerste onderzoeksresultaten zijn veelbelovend. Er is nog wel een stap nodig om de optimalisatietool te versnellen voor operationele toepassingen. Gelukkig kan deze stap nog worden genomen voor de afronding van het project in 2018.

Over een paar jaar passen alle waterschappen deze technologie toe. Nu is het nog innovatief en nieuw, maar als straks de kinderziektes eruit zijn wordt het de standaardoplossing.”

Slim Malen is een project in samenwerking met:

STOWA; RVO; TU Eindhoven; RWS-WVL; Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland; Wetterskip Fryslân; Waterschappen Zuiderzeeland; Rivierenland; Scheldestromen; Brabantse Delta; Hollandse Delta; Nelen & Schuurmans; e-Risk Group; Eneco; Delta; Alliander EXE; Actility; XYLEM Water Solutions; Kisters NL