Energieopslag CRYSTAL clear

De komende jaren zal het aantal Warmte Koude Opslag (WKO)-systemen in steden sterk toenemen. In gebieden met veel bebouwing kunnen deze systemen elkaar ondergronds beïnvloeden. Samenwerking tussen WKO’s vindt nog weinig plaats en in plaats daarvan worden ruime afstanden aangehouden tussen de systemen. WKO-beheerders zijn bang dat de aangrenzende WKO’s hun eigen systemen negatief beïnvloeden en daarom worden geen vergunningen afgegeven voor extra opslag.

In het onderzoeksproject CRYSTAL wordt bovengronds inzichtelijk gemaakt hoe de energieopslag zich ondergronds ontwikkelt. Eerder onderzoek toonde al aan dat glasvezel kan worden ingezet om de energiebodemsystemen te monitoren en verbeteren. In dit nieuwe onderzoek wordt het monitoringssysteem doorontwikkeld en wordt daarnaast software (een dashboard) ontwikkeld die gegevens van het monitoringsysteem leesbaar maakt. Het dashboard kan worden gekoppeld aan gebouwbeheersystemen om thermische opslag te optimaliseren. Deze informatie kan door gemeenten, provincies en marktpartijen worden gebruikt om tot afstemming en nieuwe afspraken te komen. Uiteindelijk zijn zij het die bepalen in hoeverre er afspraken gemaakt worden om op gebiedsschaal samen te werken.