Foreshore: zachte oplossingen – verbeteren veiligheid

Over de hele wereld worden harde constructies toegepast als kustverdediging. Dit zijn statische constructies die niet reageren op klimaatsverandering, zoals zeespiegelstijging of toenemende intensiteit van stormen. Bovendien wordt de energie die vrijkomt bij extreme gebeurtenissen nauwelijks gedissipeerd, wat leidt tot aanzienlijke schade en kosten. De laatste tijd gaan steeds meer stemmen op om als duurzame kustverdediging zachte oplossingen toe te passen vóór harde constructies. Dit gebeurt echter nog weinig in de praktijk. Door deze maatregelen wordt economische groei mogelijk in kustgebieden, de waardevolste gebieden op aarde.

Zachte oplossing: Wetlands Zuidgors

Zuidgors Westerschelde

Te onderzoeken zachte oplossingen

In het ForeShore-project richten we ons met name op het begrijpen en toepassen van kwelders vóór dijken met het doel golfenergie te dissiperen. Deze kwelders kunnen meegroeien met de zeespiegelstijging en bovendien hebben ze een gunstige invloed op het ecosysteem. Recente laboratoriumexperimenten hebben een verrassend hoge stabiliteit laten zien van kwelders langs de kust, zelfs bij extreme gebeurtenissen. We hebben echter nog onvoldoende begrip van de fysieke processen die ten grondslag liggen aan de stabiliteit van de bodem. Als gevolg daarvan is het veiligheidsniveau van deze maatregelen onzeker en dat belemmert de wereldwijde toepassing van kwelders als innovatieve kustverdediging.

Veiligheidsniveaus van wetlands

In gecombineerde praktijkproeven, laboratoriumexperimenten en modelstudies gaan we de stabiliteit onderzoeken van kwelders, met de nadruk op de wortel structuur en het gedrag van kleisoorten in sediment. Hierdoor zullen we een beter begrip krijgen van de veiligheidsniveaus van kwelders en de onzekerheden daarin.

 

Het project zal de benodigde kennis, methoden en hulpmiddelen opleveren voor het ontwerpen van kwelders als veilig en economisch verantwoord alternatief voor kustbescherming.