Geo-Impuls

Opdrachtgevers en bouwers die grondgerelateerde faalkosten in bouwprojecten willen verlagen, kunnen gebruik maken van een toolbox met hulpmiddelen van Geo-Impuls. Geo-Impuls is een uniek samenwerkingsverband van meer dan dertig partijen uit de grond-, weg- en waterbouwsector. Van opdrachtgevers en adviesbureaus tot aannemers. Samen ontwikkelen zij tools, technieken en verbeterde modellen voor georisicomanagement. Alle kennis is beschikbaar voor iedereen die betrokken is bij bouwprojecten via de website www.geoimpuls.org.

Georisicomanagement

Problemen met constructies die aan het licht komen tijdens de bouw, zorgen voor veel tijdverlies en extra kosten. Dit is te voorkomen door vooraf de risico’s en onzekerheden die samenhangen met de ondergrond in kaart te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • een goede analyse van de ondergrond;
  • onderzoek naar zettingen en vervormingen;
  • het monitoren van de kwaliteit van in de grond gevormde diepwanden of palen.

Deltares werkt onder meer aan het verbeteren van ondergrondmodellen en voorspelling en meting van het gedrag van de constructies en ondergrond. Ook adviseren we over een goede communicatie aan stakeholders over de risico’s.

Website

Binnen Geo-Impuls staat kennisdeling centraal. Met de ervaringen uit best practices kunnen tools en technieken beter ingezet worden dan in het verleden. Ook zijn met de onderzoeken binnen Geo-Impuls bestaande modellen verbeterd. Op de website www.geoimpuls.org is de informatie overzichtelijk te selecteren op projectfase, rol (van opdrachtgever tot aannemer) en onderwerp. De toolbox wordt in 2015 nog aangevuld met resultaten van langlopende onderzoeken naar onder andere zetting en toepassing van de observational method.