GLOWASIS

Het hoofddoel van het voorgestelde project GLOWASIS was het prevalideren van een internationale dienst voor informatie over waterschaarste, GMES: Global Service for Water Scarcity Information. In Europese en wereldwijde proefprojecten op de schaal van stroomgebieden is in het veld verzamelde en van satellietmetingen afgeleide informatie over de watercyclus gecombineerd met van overheden verkregen statistische gegevens over de watervraag om te komen tot een informatieportaal over waterschaarste.

Het portaal is interoperabel met het WISE-RTD-portaal. Dit bevordert de bewustwording met betrekking tot het probleem van waterschaarste en er kunnen aanvullende functies worden aangeboden op basis van door satellieten verzamelde informatie over de watercyclus, maar ook aangepast aan eisen van gebruikers. Door de gemeenschap van wetenschappelijke gebruikers te creëren, kan GLOWASIS wetenschappers op het gebied van aardobservatie leiden naar efficiënte innovatie, speciaal met het oog op evaluatie en verwachting van waterschaarste.

Door vraag aanbod van water te koppelen aan bestaande operationele hydrologische modellen, kan GLOWASIS zijn nut bewijzen op Europese en wereldwijde schaal. De resultaten van het project zijn geprevalideerd in drie proefstudies met het bestaande systeem EDO (European Drought Observatory) voor het opstellen van verwachtingen op de middellange en lange termijn voor continentaal Europa en Afrika, en voor wereldwijde seizoensverwachtingen met het wereldwijde hydrologische model PCR-GLOBWB. De informatie van GLOWASIS kan zo worden gebruikt bij het vrijwel onvertraagd rapporteren van dreigende extreme gebeurtenissen en bij het opstellen van actuele verwachtingen van klimaatverandering in de loop der tijd. GLOWASIS streeft naar het stroomlijnen van de grote verscheidenheid aan informatie over waterschaarste. GLOWASIS is opgezet voor het verspreiden en opnemen van innovatieve en geïntegreerde veelzijdige producten voor toepassing in onderzoek en praktijk.

De dienst heeft gebruik gemaakt van gegevens van GMES Core Services LMCS Geoland2 en Marine Core Service MyOcean (bv. landgebruik, bodemvocht, bodemafsluiting, zeeniveau), veldgegevens van GRDC- en GEWEX-initiatieven (zoals International Soil Moisture network), agrarisch en industrieel gebruik van en vraag naar water (statistisch – AQUASTAT, SEEAW en gemodelleerd) en aanvullende informatie over de watercyclus van bestaande wereldwijde satellietdiensten.

De informatie van GLOWASIS kan worden gebruikt voor onderzoek, kan een belangrijke rol spelen voor gebruikers in de sector, en kan belangrijk zijn voor overheden over de hele wereld die zich bezig houden met waterbeheer. Onderzoek en ontwikkeling zullen gericht zijn op nut en nauwkeurigheid van veld-satellietgegevens ter versterking van de tegenmaatregelen van de besluitvormers. Eindgebruikers zijn UN-Water, het Europese Milieuagentschap, het Europees mechanisme voor civiele bescherming, en commissies voor stroomgebieden zoals Rhine-CHR, Elbe-IKSE/ICPE, Oder-IKSO/ICPRO en Danube-ICPDR.