Integraal infrastructuur-initiatief HYDRALAB-IV

De gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van HYDRALAB, gericht op het structureren van de toegang tot unieke en kostbare infrastructuren op het gebied van hydraulica- en ijstechniek in de Europese Onderzoeksruimte. Het netwerk van HYDRALAB is uniek in de hydraulische onderzoeksgemeenschap en sinds het in 1997 werd opgezet, heeft men ruimschoots ervaring opgedaan met samenwerken. Het begon met het verschaffen van informatie aan, en het coördineren van de activiteiten van, de partners in HYDRALAB I en II, en via intensieve samenwerking in HYDRALAB III hebben we nu een verdere integratie gerealiseerd van onze Europese onderzoeksdiensten in HYDRALAB IV. In de loop van 10 jaar is ons netwerk gegroeid van 8 deelnemers in 1997 tot vandaag een totaal van 30 partners en geassocieerde partners uit 15 landen. Onderzoek in onze infrastructuren betreft complexe vragen met betrekking tot de interactie van water met de milieu-elementen, sediment, constructies en ijs, en gaat verder dan alleen maar hydraulisch onderzoek: daarom is nu ons motto “Meer dan water” met de volgende elementen:

  • Water- en milieu-elementen (met nadruk op ecologie en biologie)
  • Water en sediment
  • Water en constructies
  • Water en ijs

Barrier Dynamics Experiment, Deltares