Hydrorig: nieuw vistuig gebruikt water als wekker

Traditionele boomkorren zijn uitgerust met zware wekkerkettingen die platvis uit de zeebodem moeten opjagen. Bodemleven raakt daarbij beschadigd of komt als ongewenste bijvangst in de netten terecht. Met Rederij Geertruida, Machinefabriek TCD, ecologisch instituut IMARES en het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is een alternatief vistuig ontwikkeld dat schol met waterwerveling in de netten jaagt: hydrorig. Voordelen: minder discards, schonere discards,schonere vangsten en lager brandstofverbruik. Deltares testte de ontwerpen.

Hydrorig. nieuw vistuig

 

Het verzoek om mee te werken aan een alternatief boomkorvistuig kwam van de visserijsector, die naarstig op zoek is naar methodes om de visserij te verduurzamen en kosten te besparen. Dat wekkerkettingen de bodem doorploegen, is namelijk niet alleen nadelig voor het mariene milieu, maar ook voor de vissersportemonnee: de kettingen verhogen de sleepweerstand en dat slurpt energie.