Ichthys pijpleiding: een nieuwe offshore pijpleiding leggen

In 2014 is begonnen met de aanleg van bijna 900 kilometer pijpleiding in de oceaan ten noorden van Australië voor het transport van gas en kleine hoeveelheden condensaat (een zeer lichte vorm van olie, bijproduct van de gaswinning) naar een verwerkingsinstallatie aan wal in Darwin. Het gas en het condensaat worden gewonnen in een groep nieuw ontwikkelde velden. De veldengroep draagt de naam ‘Ichthys’, naar het Griekse woord voor vis. Maar hoewel water goed is voor vissen, veroorzaakt het water risico’s voor de Ichthys-pijpleiding. Voor een goed ontwerp is het belangrijk te weten hoe deze risico’s kunnen worden vermeden of beperkt.

model anchor in rock berm in GeoCentrifuge

Afwegingen maken

Hoe dichter bij de kust, hoe groter het effect van golven, stromingen en menselijke invloeden, zoals bijvoorbeeld door scheepsankers. Op deze plaatsen, waar de pijpleiding meer blootstaat aan externe bedreigingen, is het extra moeilijk om een pijpleiding te exploiteren met acceptabele schaderisico’s. De uitdaging is om een balans te vinden tussen enerzijds het risico en de kosten van mogelijke schade, en anderzijds de investering in beschermende maatregelen. Ter ondersteuning van zorgvuldige besluitvorming, heeft Deltares in dit project geholpen met waterbouwkundige en geotechnische kennis.

Eerste schaalmodel in de Atlantic Basin

Allereerst zijn de invloed van stroming en golven op het ontwerp voor de beschermende oever bestudeerd. Uit de tests van de ontwerpen bleek dat de beschermlagen hydraulisch stabiel waren. Uit hydraulisch oogpunt was er zelfs een mogelijkheid om de grootte van de stenen te optimaliseren.

Het spanningsniveau nabootsen in de GeoCentrifuge

Vervolgens was het belangrijk te weten hoe goed de beschermende stenenlaag bestand was tegen de invloed van krabbende scheepsankers. Nieuwe schaalmodellen met nauwkeurig op schaal nagemaakte scheepsankers zijn onderzocht in onze GeoCentrifuge en getest op spanningsniveaus van ongeveer 40 keer de normale zwaartekracht. Op deze manier kon Deltares uiterst nauwkeurige testresultaten verkrijgen aangezien de GeoCentrifuge spanningen in het model kan opwekken die precies overeenkomen met de spanningen in de veel grotere pijpleiding en stenenlaag op ware grootte.

Rapport

Deltares heeft de resultaten van de hydrodynamische en de geotechnische beproevingen opgenomen in een uitgebreid rapport met daarin ook aanbevelingen voor het beste ontwerp en de beste constructie voor de beschermlaag, met variaties – betreffende hoeveelheid, grootte en vorm van de stenen – voor verschillende zeebodemtypes. Het bleek dat het vereiste veiligheidsniveau kan worden bereikt met 40% minder stenen dan de ontwikkelaar oorspronkelijk had gedacht.