Integraal actieprogramma voor waterbronnen (Integrated Water Resource Action Plan Programme – IWRAP) voor Kenia

Dit € 4 miljoen kostende programma is gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor duurzaam beheer van water en hulpbronnen in het gebied van het Naivasha-meer, in samenwerking met NGO’s, de private sector, overheidsinstellingen en kennisinstituten. Deltares is verantwoordelijk voor het ontwerpen van een water-informatiesysteem voor het opslaan, valideren, analyseren en verspreiden van informatie op het gebied van water. Daarnaast worden de oppervlaktewaterhydrologie en geologie gemodelleerd voor het bepalen van de waterbalans en voor duurzaam watergebruik van het meer en zijn stroomgebied. Andere activiteiten van Deltares hebben te maken met beleidsontwikkeling voor watertoewijzing en het opbouwen van capaciteit bij de lokale beheerder van waterbronnen voor bovengenoemde onderwerpen.