Integrale planvorming en ontwerp in de delta

De Zuidwestelijke delta van Rijn, Maas en Schelde vormt het “laboratorium” voor de ontwikkeling van deze methode. De urgentie om in deze delta tot een afgewogen planvorming te komen is versterkt door de start van het nationale Deltaprogramma. Het IPDD-project wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met dit Deltaprogramma.

zeeland

De methode brengt een nieuwe relatie tussen kennisontwikkeling, ontwerpend onderzoek en het creëren van maatschappelijk draagvlak tot stand. Belangrijke onderdelen zijn een retrospectief onderzoek en een internationaal comparatief onderzoek. Het retrospectief onderzoek dient nadere informatie op te leveren over de specifieke aard van de delta. Het internationaal comparatief onderzoek richt zich op verfijning van de methode tot een generiek toepasbare methode