Invloed van een alternatieve haveningang Haaften in de Waal

Vanwege toegenomen scheepsintensiteit op de Waal heeft de vaarwegbeheerder een beleid ontwikkeld van tussenhavens langs de Waal, waar binnenvaartschepen ‘s nachts kunnen verblijven tijdens hun route op weg naar hun eindbestemming. Een van deze tussenhavens bevindt zich nabij Haaften (Figuur 1). Na een aantal incidenten met aanvaringen in deze specifieke haven heeft de beheerder het voornemen om de haveningang aan te passen om zo de veiligheid van schepen te garanderen. In een recent project heeft Deltares de geschiktheid van voorgenomen aanpassingen geëvalueerd. Deze analyse besloeg ook de mogelijke sedimentatieproblemen die zouden kunnen ontstaan in de hoofdvaarweg op de rivier als gevolg van de voorgenomen aanpassingen van de haveningang.

ingang naar de haven nabij Haaften

Figuur 1: ingang naar de haven nabij Haaften (bron afbeelding: Google Earth)

Bijdragen door Deltares

Deltares analyseerde hydrodynamische meetgegevens met nadruk op een jaar waarin er meerdere incidenten met schepen hadden plaatsgevonden nabij de haveningang. Daarnaast heeft Deltares met Delft3D de invloed van aanpassingen aan de geometrie van de haveningang op de lokale stromings- en sedimentatiepatronen berekend. In deze studie hebben we het optimale ontwerp van de haveningang kunnen vaststellen. De selecteerde layout is veilig voor scheepsmanoeuvres terwijl deze minimale negatieve hydrodynamische en morfologische effecten veroorzaakt.