JIP OSCAR

Ontgronding (‘scour’) is een van de belangrijkste oorzaken van problemen met de steunpunten op de zeebodem bij het boren vanaf hefplatforms. Hoewel het als een kritieke kwestie wordt beschouwd, zijn er onvoldoende richtlijnen en/of gevalideerde hulpmiddelen om ontgronding te voorspellen en een bescherming tegen ontgronding te ontwerpen rond de basis van een hefplatform. Daarom heeft Deltares het initiatief genomen voor een bedrijfstakbreed project onder de naam Offshore SCour And Remedial (JIP OSCAR) om meer algemeen begrip te krijgen van ontgronding rond de basis van een hefplatform. Om te komen tot praktische tools en richtlijnen voor beoordeling van ontgronding, het ontwerpen van beschermingsconstructies tegen ontgronding e en een verbeterd ontwerp van hefplatforms om ontgronding te beperken. Onder de deelnemers waren eigenaars van booreilanden, olie- en gasbedrijven en ontwerpers van booreilanden.

Jack up Maersk

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van JIP OSCAR waren:

  1. Onderzoeken van de ontgrondings diepte en de tijdschaal waarop ontgronding zich ontwikkelt bij drie verschillende ontwerpen van spudpalen voor een grote verscheidenheid aan waterbouwkundige omstandigheden en configuraties.
  2. De effectiviteit vaststellen van een eenvoudige bescherming tegen ontgronding bestaande uit losse stenen.
  3. Formules afleiden om de ontwikkeling van ontgronding te voorspellen bij de diverse types spudpalen (zowel met als zonder bescherming tegen ontgronding bestaande uit losse stenen).

scour pattern after the combined current-and-waves test

Diverse werkpakketten

We hebben onderzoek uitgevoerd in diverse werkpakketten. Allereerst is de fysica bestudeerd in een uitgebreid laboratoriumprogramma in twee van de hydraulische onderzoeksfaciliteiten van Deltares (Pacific en Atlantic Basin). Vervolgens zijn de ontgrondingsprocessen gekwantificeerd met een nieuwe serie formules die vervolgens zijn geïmplementeerd in de technische software “OSCAR”, die kan worden gebruikt voor de evaluatie van locaties of in de praktijk als problemen ontstaan met ontgronding. De laatste fase, die momenteel wordt uitgevoerd, is het valideren van de formules en de software op basis van veldmetingen bij booreilanden.