JIP ROPES: Modeltesten voor veiliger haven

In havens kunnen grote schepen die door nauwe doorgangen varen voor grote problemen zorgen door de zuigende werking die zij hebben. Dit kan zorgen voor losgeslagen trossen, schade aan los-en laadinstallaties en afname van productie. Het is daarom belangrijk om havens veiliger te maken en ongelukken te voorkomen.

Deltares heeft daarom tests uitgevoerd in het Atlantic Basin (golfstroomgoot) om de zuigende werking van passerende schepen op afgemeerde schepen te meten.

JIP ROPES

Modeltesten

In het project JIP ROPES (Joint Industry Project Research On Passing Effects on Ships) waren modeltesten een belangrijk onderdeel. Op schaal werden de samenhang tussen waterbewegingen en krachten op afgemeerde schepen in verschillende havenontwerpen getest. De waterbewegingen veroorzaakt door passerende schepen zijn net zo belangrijk voor de veiligheid in de haven als de condities van golven en stromingen. Zeker omdat de afmetingen van containerschepen alsmaar toenemen.

Uitkomsten

Het onderzoek heeft nieuwe internationale inzichten en richtlijnen opgeleverd om de inrichting en het gebruik van havens nog veiliger te maken, zowel bestaande als nieuwe havens. Naast de modeltesten heeft er ook een meetcampagne in de Rotterdamse haven plaatsgevonden, onder andere bij een afmeervoorziening voor boord-boordoverslag van mammoettankers. De data van de modeltesten en de meetcampagne zijn gebruikt voor de ontwikkeling van een gevalideerd computermodel voor voorspellingen over de invloed van passerende op afgemeerde schepen.

Bijdrage Deltares

Deltares heeft de samenhang tussen waterbeweging door passerende schepen en de daaruit voortkomende krachten op een afgemeerd schip in verschillende havenontwerpen onderzocht. Zo kan er bijvoorbeeld beter aangegeven worden wat er nu precies in een insteekhaven gebeurt of wat er gebeurt als je schepen achter elkaar legt. We hebben ruime ervaring met het testen van havenlayouts en hebben daarom bijgedragen bij de meer complexe havensituaties, inclusief het effect van stroming.

Ook heeft Deltares de invloed van passerende schepen in beeld gebracht met de software Xbeach, een numeriek golf- en stromingsmodel ontworpen bij Deltares voor kustsituaties, dat zich ook goed leent voor dit soort toepassingen in havens.

Bekijk de video van JIP ROPES