Klimaatbestendig Hong Kong

Deltares helpt Hong Kong in 2008 met het opzetten van een masterplan voor het noordelijke deel van de New Territories. Hong Kong wil dit laaggelegen gebied geschikt maken voor de verdere uitbreiding van het stedelijk gebied. Deltares adviseert over de inrichting van het gebied, de bescherming tegen hoogwater, de aanleg van polders en het ontwerp van het landelijke en stedelijke drainagesysteem, deels als eco-rivieren. Door gebruik te maken van deze ‘green adaptation’ maatregelen wordt verdere verharding van het gebied tegengegaan en de leefbaarheid vergroot.

Deltares zet het softwareprogramma HYMOS in voor het databeheer, SOBEK voor het doorrekenen van het drainagesysteem en Delft3D voor de morfologische studies voor de Shenzhen Rivier, die te kampen heeft met aanzandingsproblemen.

Hong Kong