Kosten-Baten-Analyse (KBA) planningkit voor Klimaatadaptatie

De KBA planning tool  is een hulpmiddel voor het maken van kosten-baten analyses. Dit instrument is ontwikkeld in studies van het Deltaprogramma en is hierin succesvol ingezet. Met dit instrument kan de gebruiker klimaatadaptiestrategieën economisch evalueren.

390934 hoogwater boerderij

Ontwikkeld als beslissingsondersteunend instrument

Deze planning tool is ontwikkeld als beslissingsondersteunend instrument voor het evalueren van een grote verscheidenheid aan hoogwaterbeheerstrategieën bij verschillende scenario’s voor klimaatverandering en sociaaleconomische veranderingen. Bodemdaling is hierin ook opgenomen.

Het instrument bepaalt de nominale en netto contante waarde van alle kosten van maatregelen en van de verwachte overstromingsschade.  Strategieën die hiermee beoordeeld kunnen worden, zijn onder andere het verzwaren van de normen voor hoogwaterbescherming en het nemen van maatregelen zoals het bouwen van dijken en dammen, meer ruimte voor de rivier, het verminderen van risico’s bij het bouwen en plannen, evenals het verbeteren van de efficiëntie bij rampenbestrijding.

Effecten investeringsstrategieën

De maatregelen kunnen genomen worden in verschillende tijdsintervallen tussen nu en 2100. Hierdoor kunnen de effecten van de verschillende investeringsstrategieën door de tijd heen worden geëvalueerd. Er moet altijd een afweging gemaakt worden tussen het investeren in dijken en andere maatregelen. Hiermee kan de gebruiker onderzoeken wat de beste timing of volgorde is om te investeren in bepaalde maatregelen die de kans op hoogwater verminderen. Het instrument is met succes toegepast in het Deltaprogramma voor de regio Rijnmond-Drechtsteden.