Macedonië: kennis delen om waterkwaliteit te verbeteren

Ervaringen en kennis delen over de verschillende aspecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en aanverwante EU-regels en –normen, dat is het doel van het Twinning-project waarin Macedonië, Oostenrijk, Litouwen en Nederland samenwerken.

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië kan zo profiteren van de opgebouwde Kaderrichtlijn Water (KRW) ervaring van oude en recente EU-lidstaten bij het implementeren van de KRW, onder andere bij het ontwikkelen van stroomgebiedbeheersplannen.

De volgende onderdelen komen aan bod:

1) Het watervergunningensysteem versterken

2) Relevante secundaire regelgeving opstellen zodat de EU-waternormen worden geïmplementeerd

3) Het nationale watermonitoringsysteem versterken

4) Het Vardar stroomgebiedbeheersplan (VSGBP) en bijbehorende plan van maatregelen afronden

5) De administratieve kennis voor waterbeheer versterken

Deltares coördineert onderdeel 3 en 4, het monitoringsysteem  en het Vardar stroomgebiedbeheersplan , en biedt relevante expertise voor de andere onderdelen. Opdrachtgever en coördinator van het Twinning-project is het ministerie van milieu en ruimtelijke ordening, in Macedonië  en verantwoordelijk voor de implementatie van milieuwetgeving.

De implementatie van het project wordt gecoördineerd door het Umweltbundesamt van Oostenrijk. Litouwen wordt vertegenwoordigd door het Litouwse ministerie van milieu.

Vanuit Nederlands zijn de volgende organisaties  betrokken:

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Deltares, Commissie MER  en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie

Wfd Twinning