MAMASE; waterveiligheid en waterzekerheid in het Mara-bassin

Deltares neemt deel aan dit € 8 miljoen kostende programma in een breed consortium onder leiding van UNESCO-IHE. Het consortium bestaat uit verschillende internationale en Keniaanse partners die hun kennis, expertise, netwerken en hulpbronnen combineren ter verbetering van de waterveiligheid en waterzekerheid in het stroomgebied van de Mara-rivier (MRB).  MAMASE is gericht op:

  • actualiseren van het officiële beheersbeleid en de plannen voor het stroomgebied en bepaalde substroomgebieden voor de MRB-beheerder;
  • versterken van de mogelijkheden voor waterbeheerders voor het effectief implementeren van het beleid en plannen;
  • bevorderen van de bescherming en het herstel van ecosystemen van bossen en natuurgronden;
  • vinden en beproeven van nieuwe en duurzamere vormen van economische ontwikkeling;
  • uitbreiden en stabiliseren van de benodigde financiële middelen;
  • het bevorderen van de overgang naar duurzame ontwikkeling;
  • de in het project verzamelde kennis en ontwikkelde tools beschikbaar maken voor bredere toepassing in de hele regio.

Deltares is vooral betrokken bij het structureren en plannen van een centrum voor kennisuitwisseling, een “Knowledge Exchange Centre”, evenals bij het leveren van de benodigde data- en informatietools en technieken die noodzakelijk zijn voor een duurzame MRB-ontwikkeling.

Onze partners

WWF Kenya, UNESCO-IHE, Water Resources Management Authority, Regional Water Authority, Brabantse Delta, Mara Farming en HSBC Bank, SNV en GIZ, Egerton University, Masai Mara University, ITC-Universiteit van Twente, en Wageningen UR.