MERMAID

In de nabije toekomst zal er een enorme ontwikkeling van mariene infrastructuren plaatsvinden in de Europese zeeën. De meest opvallende bouwwerken zijn die voor offshore windparken, voor mariene aquacultuur en voor golfenergiewinning. De ontwikkeling van deze installaties zal de vraag doen toenemen naar mariene infrastructuren voor ondersteuning van installatie en exploitatie. Dat leidt onvermijdelijk tot extra druk op de zeeën en de mariene ecosystemen. Daarom is het van groot belang dat de economische kosten, het ruimtebeslag op zee en de ecologische gevolgen van deze activiteiten binnen acceptabele grenzen blijven. In dat verband zijn aanzienlijke economische en ecologische voordelen te behalen met offshoreplatforms die verschillende functies combineren binnen dezelfde infrastructuur.

A cage used for aquaculture.www.mermaidproject.euMERMAID-project

In het kader van MERMAID zullen concepten worden ontwikkeld voor de volgende generatie offshoreplatforms, die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals voor energiewinning, aquacultuur en platform gerelateerde transporten. Het project is niet bedoeld voor het bouwen van nieuwe platforms, maar voor het theoretisch onderzoeken van nieuwe concepten zoals het combineren van constructies en het bouwen van nieuwe constructies op representatieve locaties onder verschillende omstandigheden. Deltares richt zich vooral op: a) beoordeling van de milieueffecten, b) technische haalbaarheid van nieuwe offshoreconcepten, c) tools om de nieuwe uitdagingen aan te pakken en d) (socio‑)economische gevolgen.

Testlocaties

Vier offshore testlocaties met verschillende ecologische, sociale en economische kenmerken zijn zorgvuldig uitgezocht vanwege hun specifieke uitdagingen. De locaties bevinden zich in vier verschillende zeeën.

  1. De Oostzee – een typisch estuariumgebied met zoet water uit rivieren en zout water.
  2. De Noordzee – een typische locatie met actieve morfologie dicht bij de Waddenzee.
  3. De Atlantische Oceaan – een typische diepwaterlocatie.
  4. De Middellandse Zee – een typische beschutte locatie met diep water.

Met de resultaten van deze onderzoeken zal een geverifieerde procedure (tool) worden gegenereerd om de meest geschikte ontwerpkeuzes voor een bepaald offshoregebied te kunnen selecteren. Dit moet een algemene procedure worden die belanghebbenden en eindgebruikers kunnen toepassen voor hun mariene planningsbeleid.