Micore

Het doel van het project was om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een probabilistische kaart van de morfologische gevolgen van stormen op zee en aan het opzetten van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en informatie om op de lange termijn de gevolgen van calamiteiten te beperken.

Micore brochure

Er is een analyse gemaakt van historische stormen die grote invloed hebben gehad op een representatief aantal gevoelige Europese locaties. De negen locaties zijn geselecteerd op basis van blootstelling aan golven, getijdenregime en sociaaleconomische druk. Daaronder waren regio’s aan de randen van de Europese Unie, grenzend aan omringende staten (bv. het gebied van de Straat van Gibraltar, de Oostzee en de Zwarte Zee).

Alle gegevens zijn samengevoegd in een homogene database van voorkomens en bijbehorende sociaaleconomische schade, aangevuld met informatie over de karakteristieken van de stormen, hun morfologische gevolgen, de schade voor de samenleving en de plannen voor de bescherming van de burgerbevolking die na de gebeurtenissen zijn opgezet. Op de gekozen locaties zijn gedurende een periode van een jaar metingen uitgevoerd om nieuwe datasets te verzamelen over bathymetrie en topografie met behulp van geavanceerde technologie (Lidar, ARGUS, Radar, DGPS). De gevolgen van de stormen voor levende en dode natuurlijke hulpbronnen zijn bepaald met behulp van goedkope, draagbare GIS-systemen.