Micro

In het MICRO project is de hoeveelheid en de impact van microplastics in de Noordzee, het Kanaal en het France-Manche gebied bestudeerd. Daarvoor zijn er transport modellen ontwikkeld voor het voorspellen van hotspot-gebieden in het water en het sediment op zee.

Er zijn ook tests gedaan met mosselen, oesters, mariene slakken, garnalen en andere mariene organismen om te kijken hoe microplastics in hoge concentraties die beïnvloeden. Aanvullend zijn de mogelijke socio-economische effecten van microplastics onderzocht, bijvoorbeeld op aquacultuur en zwemwaterkwaliteit.

Deze onderdelen zijn uitgevoerd onder leiding van ILVO (BE), in samenwerking met Ifremer (FR), CNRS (FR) en Cefas (UK).

macro_microplastics

Er zijn vooral in de kustzone hoge concentraties microplastics gevonden. Bij het bemonsteren van plastics in het milieu zijn mogelijk pathogene (ziekteverwekkende) bacteriën geïdentificeerd. hoge concentraties microplastics hadden inderdaad effect op de voortplanting van oesters en in alle bemonsterde organismen werden microplastics gevonden. Als we dit doorvertalen naar de mogelijke gevolgen voor de voedselketen en de daarvan afhankelijke economische sectoren, dan hebben microplastics daarop een negatief effect. Op basis van deze bevindingen zijn tevens suggesties gedaan voor maatregelen in het gebied om zo de impact van microplastics te beperken.