Nationale visie kust, meegroeiconcepten

In de Nationale Visie Kust is het ‘meegroeiprincipe’ gepresenteerd. Door waterkeringen integraal mee te laten meegroeien met de zeespiegel, realiseren we een veilige, economisch sterke en aantrekkelijk kust. Op veel plekken langs de kust spelen naast veiligheid ook andere ontwikkelingen een rol. Zo is ruimtelijke ontwikkeling vaak al op korte termijn noodzakelijk, terwijl de ingrepen voor de veiligheid pas veel later nodig zijn. De Handreiking Meegroeiconcepten, geeft concrete stappen om veiligheid en ruimtelijke ontwikkeling gezamenlijk aan te pakken, zodat ze elkaar in de toekomst niet in de weg zitten. Hiermee worden desinvesteringen en inpassingsproblemen voorkomen.

meegroeiconcept

Implementatie van adaptieve maatregelen

In twee masterclasses zijn door Watergovernance Centre in samenwerking met Atelier1:1, Deltares en TNO en enkele actieve kustgemeenten stappen doorlopen om te komen tot implementatie van meegroeiconcepten. Deltares heeft  haar governance kennis over de implementatie van adaptieve maatregelen ingebracht.

Handreiking meegroeiconcepten

De Handreiking vormt een handvat om in de praktijk gezamenlijk kennis en ervaring te delen en het werken met meegroeiconcepten verder te ontwikkelen en te borgen. De Handreiking Meegroeiconcepten is te downloaden.