Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer

Het Onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ) bekijkt welke maatregelen effectief zijn om het ecosysteem in het Markermeer te herstellen en versterken. Dat gebeurt onder andere in een unieke waterproeftuin met experimenten op ware grootte. Het NMIJ-programma wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door een consortium van Royal HaskoningDHV en Deltares. Deltares brengt met Royal HaskoningDHV alle kennis uit dit programma samen via een kennistool en formuleert praktische aanbevelingen. Doel is om rondom het Markermeer-IJmeer een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving te creëren met aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden. De kennis uit het NMIJ-onderzoek is direct inzetbaar voor andere projecten waarin eco-engineering een rol speelt.

Markermeer

Verbeteren ecosysteem

Oorspronkelijk was de bedoeling het Markermeer in te polderen. In 2007 heeft de overheid daar definitief vanaf gezien. In 2009 werd het meer aangemerkt als Natura 2000-gebied. Daarbij bleek dat het ecosysteem inmiddels was verslechterd en er minder biodiversiteit was. Zo waren er veel minder vis- en mossel-etende watervogels. Deltares onderzocht met partners de oorzaak daarvan in de Autonome Neergaande Trends (ANT)-studie. In NMIJ zijn mede op basis van deze kennis praktijkexperimenten opgezet. Daarmee wil het consortium achterhalen hoe het ecosysteem is te verbeteren en toekomstbestendig is te maken. De veldexperimenten vallen in drie thema’s:

  • verminderen slibgehalte
  • vergroten diversiteit
  • verbinden van ecosystemen

Waterproeftuin

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn binnen het NMIJ-programma in het Markermeer waterproeftuin-experimenten aangelegd. Hierin onderzoeken verschillende (markt)partijen, waaronder Deltares, op ware grootte welke maatregelen haalbaar, effectief en betaalbaar zijn. Zo zijn er een kunstrif, een moeras en rietoevers aangelegd. De resultaten van alle experimenten worden gecombineerd met modelstudies, bureaustudies en monitoring van andere bestaande situaties. Alle gegevens en adviezen komen terecht in een breed toegankelijke kennistool en in factsheets. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden geadviseerd die bewezen effectief zijn, wat op de lange termijn tot kostenbesparing leidt. Daarnaast laten de activiteiten in de waterproeftuin zien wat het effect is van eco-engineering in de praktijk. Dit vergroot het draagvlak voor deze maatregelen.

Externe link