Neptune OMS voor kustwaterkwaliteit Singapore

Singapore is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Het land is niet groot qua oppervlakte (710km2), maar heeft wel een omvangrijk kustgebied. De kustwateren van Singapore worden dan ook intensief gebruikt voor recreatie, haven- en scheepvaartactiviteiten,  maritieme- en olie-industrie, visserij en aquacultuur. De Singaporese milieudienst NEA beheert de waterkwaliteit van de kustwateren. Het reguleert en controleert de vervuiling van het oppervlaktewater en bewaakt de kwaliteit van het zwemwater. NUSDeltares en NEA hebben in 2011 een gezamenlijke onderzoeksovereenkomst afgesloten voor het ontwikkelen van een operationeel beheersysteem voor de Singaporese kustwateren, Neptune OMS.

 

Neptune boei

De meest recente informatie is belangrijk

De belangrijkste doelen van NEA zijn het in standhouden van een goede kustwaterkwaliteit voor recreatiedoeleinden en visserij (waaronder ook aquacultuur), het ondersteunen van een gezond ecosysteem en het beschermen van de mangroves, zeegrasbedden en koraalriffen. NEA is verantwoordelijk voor het aanpakken van problemen als er vissterfte plaatsvindt, algengroei of andere waterkwaliteitsproblemen. Wanneer er chemische vervuiling of olievervuiling plaatsvindt, is NEA samen met de Singaporese Marine and Port Authority verantwoordelijk voor de coördinatie. Voor al deze activiteiten is accurate en bijgewerkte informatie over de kustwaren van zeer groot belang.

Netwerk van acht real-time waterkwaliteitsbeheerboeien

Voor Neptune OMS richt NUSDeltares zich vooral op het ontwikkelen, implementeren en valideren van een nationale dienst voor waterkwaliteitscontrole en voorspelling. Met deze dienst willen ze NEA helpen bij het beheer van de Singaporese kustwateren. Hiervoor is rond de kust van Singapore een netwerk van acht boeien gelegd die continu de waterkwaliteit meten. Deze boeien zijn geïntegreerd in het OMS, samen met in Delft3D gemodelleerde hydrodynamische en waterkwaliteitsgegevens. Het OMS zelf is opgenomen in de operationele omgeving van Delft FEWS. Hierdoor kan Neptune OMS gedetailleerde informatie leveren over de gemeten waterkwaliteit en de resultaten van voorspellingsmodellen en modellen uit het verleden.

Optimaal beheer van de Singaporese kustwaterkwaliteit

OMS is een compleet, operationeel instrument voor het verwerken, opslaan en visualiseren van waterkwaliteitsinformatie. Het levert de meest recente informatie over de waterkwaliteit en voorspelt de ontwikkeling. Met deze informatie kan NEA Singapore de kwaliteit van het kustwater rond Singapore optimaal beheren.