Ondersteuning Integraal Waterbeheer in Mongolië

Na de democratische revolutie van begin jaren ’90 is de watersector in Mongolië vrijwel ingestort. In lijn met internationale ontwikkelingen is nu ook in Mongolië de behoefte ontstaan via integraal waterbeheer de huidige waterproblemen in het land aan te pakken en te werken aan een meer duurzame ontwikkeling.

Mongolie

De watersector in Mongolië

De watersector in Mongolië staat momenteel voor verschillende uitdagingen. Er is niet voldoende veilig drinkwater, de sanitatie voor de bevolking is onvoldoende en er zijn negatieve gevolgen van de mijnbouw op de waterkwaliteit. Daarnaast is het kwetsbare ecosysteem zeer gevoelig voor klimaatverandering. Mongolië en haar inwoners hebben dringend behoefte aan innoverende en integrale oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met de lokale omstandigheden, zoals het extreme klimaat, de snelle economische groei en de politieke veranderingen.

Ondersteuning modernisering waterbeheer in Mongolië

Een consortium van Deltares, Royal HaskoningDHV en UNESCO-IHE hebben daarom in opdracht van het Mongoolse Ministerie voor Natuur, Milieu en Toerisme ondersteuning gegeven bij de modernisering van het waterbeheer in Mongolië. In dit vier jaar durende project was het doel de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer te versterken en tegelijk een aanpak te ontwikkelen die leidt tot duurzaam waterbeheer en die de problemen aanpakt die ontstaan door verstedelijking, industrialisering en verwaarlozing van de watersystemen.

Kennis delen

Bij het project stond kennisoverdracht centraal. Samen met drie Mongoolse universiteiten werd een masterprogramma integraal waterbeheer opgezet en werden waterbeheerders ter plekke getraind. Het consortium ondersteunde ook de overheid bij het ontwikkelen van een nationaal waterplan, regionale waterplannen en de organisatie van River Basin Councils.