Pile Design module ontwikkeling voor Scia Engineer

Scia is ontwikkelaar en leverancier van Scia Engineer. Constructeurs kunnen met deze software staal- en betonconstructies op sterkte toetsen. Het gaat daarbij vaak om gebouwen, waarvoor ook een fundering ontworpen dient te worden. Scia wilde de module voor het ontwerpen van funderingen verbeteren. De vraag aan Deltares was of het mogelijk was een module te ontwikkelen die op basis van een sondering een fundering op palen zou kunnen voorstellen. De ontwikkelde module stelt niet alleen de fundering voor, maar toetst deze ook aan de norm. Verder geeft de module het gedrag van de fundering (veerconstanten) door, zodat ook een meer realistisch gedrag van de gehele constructie wordt verkregen.

pile design module development for Scia Engineer